Üdvözöljük a Medencék világában, ahol diszkont áron találja
a medencéket és hozzávaló tartozékokat.

Ajándékozza meg masszázsmedencéjét!

RaktáronBrómos Masszázs vegyszerkészlet

Bruttó ár: 25 999 Ft

A kép csak illusztráció

  • Brómos Masszázs vegyszerkészlet

Tartalma:

AQUABRÓM 1 kg - lassan oldódó brómtabletta 20 g

Tartalom: bróm-klór-dimetil-hidantoin 92,5% CAS szám: 32718-18-6, EU szám: 251-171-5

OTH engedélyszáma: OTH-3926/2008.

MÍNUSZAPH 1,5 kg - pH értéket csökkentő vegyszer

Tartalom: nátrium-hidrogén-szulfát 100%, CAS szám: 7681-38-1, EU szám: 231-665-7

 

DEZALGA 1 l - algásodás elleni vegyszer

Tartalom: dimetil-hidroxi-propil-ammónium-klorid 10% CAS szám: 25988-97-0

OTH engedélyszáma: OTH-3926/2008.

 

HABNEX 0,5 l - habképződést megakadályozó, képződő habot eltávolító vegyszer

Tartalom: alfa-oktadecil-omega-hidroxi-poliglikol-éter 1,5-1,7%

CAS szám: 9005-00-9, EU szám: 500-017-8

benzol C10-13-monoalkil-származékok desztillációs maradékok 3,5-4%

CAS szám: 84961-70-6, EU szám: 284-660-7

BP/FNEF-TKI/07354-2/2018.

FOLYADÉKOS VÍZELEMZŐ készlet a víz pH értékének, bróm- és klórtartalmának meghatározásához.

Alkalmazás: A külön csomagolásban elhelyezett vegyszerek használati utasítása szerint.

 

Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!
Figyelmeztető mondatok: H272 Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású. H302 Lenyelve ártalmas. H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H317: Allergiás bőrreakciót válthat ki. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H335 Légúti irritációt okozhat. H400: Nagyon mérgező a vízi élővilágra. H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. EUH031: Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P101: Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102: Gyermekektől elzárva tartandó. P261 Kerülje a por belélegzését. P273: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ orvoshoz. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P309+P311: Expozíció vagy rosszullét esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. P332+P313: Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni. P391: A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. P405 Elzárva tárolandó. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként az országos előírásoknak megfelelően.

Kapcsolódó termékek

Mások ezeket vásárolták még

Kosár tartalma
Az Ön kosara jelenleg üres.Kosár kiürítése

Webáruházunkban feltűntetett árak a bruttó végfelhasználói árak, amelyek az ÁFA-t tartalmazzák.

 

RENDELÉS MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM
 

ELÁLLÁSI NYILATKOZAT

Házhoz szállítás:

Személyes átvétel:

Kedden és Csütörtökön:
12:00 - 15:00 

2133 Sződliget hrsz. 76/020 Gödi Iparos Centrum területén lévő iroda (2-es számú főút OIL! benzinkút mögött - balra az Europart épülete).

Waze: medencediszkont.hu

medencediszkont.hu

 

Elérhetőségünk:

Hétfő - Péntek: 08:00 - 16:00

info@medencediszkont.hu / medencediszkont@gmail.com

Személyes átvétel - Megrendelt és visszaigaolt termékek esetén

Kedden és Csütörtökön:
12:00 - 15:00

Termékekkel és rendeléssel kapcsolatos kérdések:                   
+36 70 669 7595

PP medencékkel kapcsolatos kérdések:
+36 70 669 7597

Április-augusztus között az elsődleges kapcsolattartási forma az email!

info@medencediszkont.hu